פרשת יתרו

מוניות ברחובות שמחים להביא לכם דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת יתרו פרשת יתרו פותחת במילים 'וישמע יתרו'. מהי שמיעה? ישנה שמיעה שהיא שמיעה חיצונית.אדם שומע